Di Maria và hành trình từ cậu bé tăng động chuyên phá hoại, thợ xúc than tới ngôi sao bạc triệu

Di Maria và hành trình từ cậu bé tăng động chuyên phá hoại, thợ xúc than tới ngôi sao bạc triệu

Kể từ khi tạo dựng danh tiếng ở Real, cho đến nay ở tuổi 32, Angel Di Maria vẫn là một trong những c