Trưởng ban trọng tài thừa nhận sai sót trong quả phạt đền của Hải Phòng

Trưởng ban trọng tài thừa nhận sai sót trong quả phạt đền của Hải Phòng

Ông Dương Văn Hiền nói: “Trọng tài Mai Xuân Hùng đã có báo cáo và thừa nhận sai sót.  Tôi cũng đã xe