Đối thủ của Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 áp dụng Binh pháp Tôn Tử

Đối thủ của Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 áp dụng Binh pháp Tôn Tử

“Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng”, một câu nói nổi tiếng của Tôn Tử trong cuốn “Nghệ thuật c