Georgina gửi lời thỉnh cầu siêu đặc biệt tới Ronaldo trong lúc CR7 chuẩn bị có trận cầu “sinh tử” ở Euro

Georgina gửi lời thỉnh cầu siêu đặc biệt tới Ronaldo trong lúc CR7 chuẩn bị có trận cầu “sinh tử” ở Euro

Lúc này, Ronaldo đang tập trung cho mục tiêu cùng Bồ Đào Nha bảo vệ thành công danh hiệu vô địch tại