Không muốn!Tấn công người chơi Manchester City trong kênh Atletico Player+Vomit Water Điều khoản của các trò chơi bóng đá

Không muốn!Các cầu thủ tấn công của Manchester City trong kênh Atletico Player+Vomit Water [Istilah Permainan Sepak Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 14 tháng 4: Vào sáng sớm ngày 14 tháng 4, vòng hai của Champions League.0 Ở nhà 0-0 Ting Manchester City, tổng cộng so sánh