Vạn sự khởi đầu nan, Pep vẫn đặt trọng tâm vào Premier League

Vạn sự khởi đầu nan, Pep vẫn đặt trọng tâm vào Premier League

Cách làm của Pep tại Man City luôn để lại một nền móng rất vững chắc. Từ mùa 2016-17 đến nay, họ đã