Phát hiện “thói quen tao nhã” của Đức Huy, độ lầy số 2 thì không ai là số 1

Phát hiện “thói quen tao nhã” của Đức Huy, độ lầy số 2 thì không ai là số 1

Đức Huy tự hào vì thành tích ăn trộm hoa quả của đồng đội ở tuyển Việt Nam. Nguồn: IGNV.Cái tên mới