Pique bị tố lợi dụng Messi để lấy lòng quan chức

Pique bị tố lợi dụng Messi để lấy lòng quan chức

Để có thể tổ chức ở Saudi Arabia, Siêu cup Tây Ban Nha cần thay đổi từ tháng 8 sang tháng 1 với sự c