HLV Park Hang-seo: “Người hâm mộ Việt Nam quá tham lam với kết quả”

HLV Park Hang-seo: “Người hâm mộ Việt Nam quá tham lam với kết quả”

HLV Park Hang-seo: “Fan Việt Nam quá tham lam với kết quả” (Video: Phạm Huyền – Tùng Lê)Nói tại họp