Những hành động “mờ ám” trong lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League

Những hành động “mờ ám” trong lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League

Chi tiết có phần mờ ám trong lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League 2021/22Sau khi bốc thăm cho cặp đ